Gps trackpro lv


Sekošana, monitorings, degvielas kontrole, telemetrijas pakalpojumi

TrackPro - Sekošana, monitorings, degvielas kontrole, telemetrijas pakalpojumi

Galvenā TrackPro atšķirība no citām sistēmām ir programmatūras funkcionalitāte. Sistēma ir spējīga veikt vienlaicīgu monitoringu desmitiem tūkstošu automobīļu un citu objektu reālajā laikā.

Apskatīt ekrānšāviņus

Transporta, kustīgo objektu, cilvēku, dzīvnieku precīzas atrašanas vietas noteikšana. Statusa, aizdedzes, ātruma kontrole. Konfigurējams nepārtraukts online GPS monitorings un augsta karšu detalizācija veido totālas kontroles iespaidu.

Lejuplādēt mobilo versiju

TrackPro ir iespējams uzstādīt uz praktiski jebkuru objektu, kuram nepieciešama pastāvīga kontrole. Sistēma var veikt gan statisko gan kustīgo objektu monitoringu no jebkuras pasaules malas, bet papildus aprīkojuma pieslēgšana neierobežoti palielina tās iespējas.

Uzziniet vairāk ‹ ›

Transportlīdzekļu izsekošana

Precīzas transportlīdzekļu, kustīgu objektu, cilvēku un dzīvnieku atrašanās vietas noteikšana. Maršruta un ātruma ieturēšanas kontrole. Nepārtraukts GPS monitorings, sazināšanās ar vadītāju uzbrukuma gadījumā uz transportlīdzekli.

Vēlies zināt auto atrašanas vietu?

Atskaites un VID nodoklis

TrackPro uzstādīšana novērš nepieciešamību maksāt nodokli par komerciāla transportlīdzekļa izmantošanu visa gada laikā. Tādēļ, lai nemaksātu šo nodokli nepieciešams līdz gada beigām iestatīt TrackPro ierīci un CSDD mājas lapā iereģistrēt speciālu iesniegumu.

Vēlies atbrīvoties no VID nodokļa?

Degvielas kontrole

TrackPro piedāvā degvielas kontroles daudzveidīgus atrisinājumus atkarībā no situācijas un klienta prasībām. Iestatot degvielas kontroles sistēmu Jūs ne tikai kontrolējat degvielu, bet arī samazināt uzņēmuma izdevumus un palielināt peļņu!

Vēlies ietaupīt degvielu?

Maršrutu optimizators

Izmantojot instrumentu Izveidot maršrutu, Jūs varat ne tikai uzzināt īsāko ceļu no viena kravas, pasažieru u.tml. piegādes punkta , līdz citam brauciena laikā, bet arī saņemt visu punktu un geozonu apmeklējuma īsāko variantu reisa vai dienas laikā, lai paaugstinātu transportlīdzekļa izmantošanas efektivitāti.

Vēlies atbrīvoties no maršruta lapām?

Green Driving

Drošas vadīšanas modulis paredzēts, lai fiksētu transportlīdzekļa nekompetentu izmantošanu, piemēram, ātruma, strauja paātrinājuma un bremzēšanas gadījumos, ātra pagrieziena izbraukšanas, kravas un agregātu bojājuma gadījumos, kā arī citu ekonomiski ietekmējošo faktoru pastāvīga monitoringa veidā.

Vēlies saglabātu automašīnu no liekiem remontdarbiem?

Pieslēgšana pie CAN

Pieslēdzoties pie CAN kopnes, ierīce TrackPro var nolasīt datus un tehniskos stāvokļus no Т/L iebūvētiem devējiem, piemēram, dzinēja apgriezienus, degvielas līmeni, odometra rādījumus, un analizēt to vērtības, kas saistītas ar dzinēja defektiem, izmantojot citus datu avotus.

Gribi pieslēgt borta datora dēvējus?
Mūsu kompānija vienmēr gatava palīdzēt mūsu klientiem, tāpēc mēs būsim priecīgi izskatītindividuālo cenu Jusu autoparkam pēc Jūsu pieprasījuma.

 • Izsekošana un monitorings
 • Papildus atskaites un šabloni
 • Degvielas kontrole
 • Maršrutu ģenerācija un optimizācija
 • Uzdevumu izpildes analīze
 • Komunikācija ar dispečeru
 • Integrācija ar ārējām sistēmām
Pasūtīt tūlīt!

UZMANĪBU Tādi pakalpojumi kā degvielas kontrole un citi, kuriem nepieciešama papildus iekārtas uzstādīšana vai jaunas funkcijas izstrādāšana tiek atrunāti atsevišķi

www.trackpro.lv

Слежение, мониторинг, контроль топлива, услуги телеметрии

TrackPro.ru - Слежение, мониторинг, контроль топлива, услуги телеметрии

Главным отличием TrackPro от других систем является функциональность программного обеспечения. Система способна вести одновременный мониторинг десятков тысяч автомобилей и других объектов в реальном времени.

Посмотреть скриншоты

Определение точного местонахождения транспорта, подвижных объектов, людей, животных. Контролирование статуса, зажигания и скорости. Настраиваемый непрерывный онлайн GPS мониторинг и высокая детализация карт создают впечатление тотального контроля.

Скачать мобильную версию

TrackPro можно установить практически на любой объект, требующий постоянного наблюдения. Система может вести мониторинг как статичных так и движущихся объектов в любой точке планеты, а подключение дополнительного оборудования безгранично увеличивает её возможности.

Узнайте больше ‹ ›

Слежение за транспортом

Определение точного местонахождения транспорта, подвижных объектов, людей, животных. Контролирование соблюдения маршрута и скорости. Непрерывный GPS мониторинг, связь с водителем в случае нападения на авто.

Хочешь знать местоположение авто?

Приказ №285 ГЛОНАСС

Наше оборудование и программное обеспечение соответствует требованиям приказа Минтранса РФ № 285 для транспортных средств категорий N и M (при условии дополнительного оснащения тревожной кнопкой и блоком голосовой связи).

Хочешь своевременно выполнять обязательства?

Контроль топлива

TrackPro предлагает целый ряд разнообразных решений по контролю топлива в зависимости от ситуации и требований клиента. Установив систему контроля топлива Вы не просто контролируете топливо - Вы снижаете расходы и увеличиваете прибыль компании!

Хочешь экономить топливо?

Оптимизатор маршрутов

С помощью инструмента Создать машрут Вы можете не только узнать кратчайший путь от одной точкий доставки груза, пассажиров и т.п., до другой во время поездки, но и получить кратчайший вариант посещения всех точек и геозон за рейс или день для повышения пользы от транспорного средства.

Хочешь избавиться от маршрутных листов?

Green Driving

Модуль Безопасное вождение предназначен для фиксирования некомпетентного использования транпортного средства путём постоянного мониторинга на превышение скорости, резкого разгона и торможения, быстрого прохождения поворота, повреждение груза и агрегаторв и других жкономически влияющих факторов.

Хочешь беречь машину от лишних растрат на ремонт?

Подключение к CAN

Подключившись к CAN шине устройство TrackPro может прочитать данные и технические состояние с встроенных датчиков Т/С, например, обороты двигателя, уровень топлива, показания одометра и анализировать их значения на предметы дефектов двигателя используя другие источники данных.

Хочешь подключить датчики бортового компьютера?
Наша компания всегда готова пойти на встречу нашим клиентам, поэтому мы будем рады рассмотретьиндивидуальную цену для Вашего автопарка по Вашему запросу.
 • Слежение и мониторинг
 • Дополнительные отчёты
 • Контроль топлива
 • Генерация и оптимизация маршрутов
 • Анализ выполнения задач
 • Связь с диспетчером
 • Интеграция с внешними системами
Заказать сейчас!

ВНИМАНИЕ Такие услугие как Контроль топлива и другие, требующие установку дополнительного оборудования или разработки нового функционала, оговариваются отдельно.

Пожалуйста верно заполните все поля!

trackpro.ru

Sekošana, monitorings, degvielas kontrole, telemetrijas pakalpojumi

1

Kā sistēma palīdzēs man samazināt izdevumus transporta uzturēšanai?

Pavadoņu monitoringa sistēmu ieviešana ļaus Jums saņemt nepieciešamo informāciju par tā darbu, līdz ar to, Jūs varēsiet izveidot transporta darbības automatizētas uzskaites sistēmu, novēršot tehnikas nelietderīgu izmantošanu.

Prakse rāda, ka nelietderīgi izdevumi veido vidēji 15-30% no izmaksām, kas tieši saistītas ar degvielas zādzību, kā arī nelietderīga nobraukuma izmaksas, pie tam kilometrāža izraisa transportlīdzekļa nodiluma paātrinājumu un paaugstina izdevumus saistībā ar tā tehnisko apkalpošanu un remontu.

2

Kā rodas sistēmas vērtība?

Mūsu monitoringa sistēmas vērtība ir atkarīga no funkcijām, kuras Jūs vēlētos saņemt. Pirmkārt, tas ir aprīkojums. Ir risinājumi no paša vienkāršākā „kailā” monitoringa, līdz sarežģītajām sistēmām (ar lielu skaitu pieslēgto devēju, programmatūras papildiespējām utt.).

Otrais moments: programmatūras versija transporta monitoringam. Mūsu produktu kopumā to ir 3 varianti:

 • Pamata (bezmaksas)
 • Ar paplašinātu funkciju kopumu
 • Pilnīgi funkcionāla serveru versija

Un trešais: informatīvi-tehniska atbalsta vērtība, kuru sniedz mūsu kompānija un tiešā veidā ir atkarīga no izvēlētās programmatūras versijas

3

Kādam nolūkam tiek iekasēta ikmēneša maksa?

 • Diennakts dispečeru atbalsts
 • Programmatūras atjaunināšana
 • Aprīkojuma iestatījumu atjaunināšana
 • Karšu atjaunināšana

4

Kāda ir garantija uz aprīkojumu?

Kā ražotājs, kompānija TomWare Latvia piedāvā Jums ekskluzīvus nosacījumus - garantija uz visu mūsu aprīkojumu līdz 3 gadiem (ar nosacījumu, ka apkalpošana mūsu kompānijā).

5

Kāds ir aprīkojums?

Ārēji komplekts atgādina standarta autosignalizācijas bloku, automobilī uzstādīts noslēgti, kā arī pastāv iespēja pieslēgt ārējos devējus.

6

Kur tiek uzstādītas ierīces?

Mēs uzstādām savu aprīkojumu zem paneļa vadītājam nepieejamā vietā, priekšējā paneļa montāžai/demontāžai nepieciešams vismaz 30-60 minūtes. Parasti tas novērš mahināciju iespējas no vadītāju puses, trekeris tiks arī noplombēts. Bieži autovadītāji cenšas atrast aprīkojumu un sabojāt, bet parasti tas tiek atrisināts administratīvi.

7

Vai var paņemt aprīkojumu testēšanai?

Jā, var. Laipni gaidīti!

8

Vai varu izmantot aprīkojumu, kas ir jau TL?

Jā, iespējams mēs varēsim pieslēgt Jūsu aprīkojumu pie mūsu servera.

9

Kādas SIM- kartes tiek izmantotas darbam?

Monitoringa mobilajos termināļos tiek izmantotas pašas vienkāršākās SIM- kartes ar datu pārraides pieslēgtu pakalpojumu caur GPRS kanālu.

10

Vai es varu izmantot savas SIM-kartes?

Jā, jūsu SIM-karšu izmantošana ir iespējama, bet gadījumā, ja Jums tiek uzstādīta programmatūras serveru versija, obligāti. Mūsu kompānija izmanto mobilo sakaru operatoru speciālu tarifu ar optimālu savienojumu „cena-kvalitāte”.

Mūsu SIM-karšu izmantošanas priekšrocība: nav nepieciešamības patstāvīgi pārbaudīt/papildināt personīgā konta balansu, kā arī mobilo sakaru operatora speciāls tarifs.

11

Cik ilgi glabājas informācija?

Uz mūsu serveriem informāciju par klienta transportlīdzekļu monitoringa datiem mēs glabājam 2 gadus. Ja serveris atrodas pie jums, tad uzglabājamās informācijas apjoms ir atkarīgs tikai no Jūsu datora atmiņas lieluma.

12

Izņemot mani, kas vēl varēs aplūkot informāciju par maniem objektiem?

Informāciju par jūsu monitoringa objektiem var aplūkot tikai kompānijas TomWare Latvia pilnvarota persona.

13

Kādus datus es varēšu redzēt?

Monitoringa objekta pašreizējās un iepriekšējās atrašanās vietas, ātrums, nobrauktais attālums, degvielas līmenis tvertnē, aizdedze (ieslēgts/izslēgts), objekta borta spriegums, dati no pieslēgtajiem digitāliem un analogiem devējiem. Ja transportlīdzeklim ir CAN-kopne, tātad ir iespēja nolasīt visus datus par transportlīdzekļa sistēmu stāvokli izmantojot to.

14

Cik bieži tiek atjaunināta informācija par transportlīdzekli?

Informācija no monitoringa mobila termināļa, kas uzstādīts uz TL, tiek nodota uz serveri onlaine režīmā tik bieži, cik tas nepieciešams klientam informācijas attēlošanai. Dotie parametri ir viegli konfigurējami, un pēc Jūsu pieprasījuma kompānijas dispečers ir spējīgs tos operatīvi izmainīt.

15

Kādā teritorijā es varēšu izsekot savu transportu?

GPS segums aptver visu zemeslodes teritoriju, tai skaitā Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Attiecīgi, aprīkojums GPS monitoringam darbojas visur, kur atvērta debesu sfēra. Bez tam, mūsu aprīkojums ir spējīgs darboties uz „atspoguļota” signāla principa pamata un ir jaudīgs raidītājs, kas savukārt ļauj pieņemt datus no pavadoņa praktiski jebkurā zemeslodes vietā, pat atrodoties zem betona jumta.

16

Vai ir iespējams izmantot sistēmu kā pretaizdzīšanas?

Jā, var.

17

Kādas kartes ir sistēmā?

Sistēma balstās uz Google, Bing, OpenStreetMap kartēm un visas pasaules ceļu, pavadoņu un topogrāfijas kartēm. Turklāt sistēma ļauj pieslēgt papildus lietotāju reģionālas kartes. Pastāvīgi pieslēdzas kartes kad tas ir nepieciešams.

18

Kāda ir karšu precizitāte?

Vairākums pasaules pilsētu attēlotas ar precizitāti līdz mājām.

19

Vai dati tiek saglabāti, ja mobilo sakaru operatora signāls pazūd?

Ja signāls pazūd, tad GSM dati turpina ierakstīties aprīkojuma energoneatkarīgā iekšējā atmiņā, atjaunojoties signālam atmiņas saturs tiek nodots uz serveri.

20

Cik bieži rodas traucējumi sistēmas darbā?

Traucējumu sistēmas darbā praktiski nav, strādā kā pulkstenis.

Profilaktiskie darbi uz servera tiek veikti reizi mēnesī nakts laikā un nepārsniedz vienu stundu. Dati no klienta monitoringa termināļiem netiek pazaudēti.

Viss aprīkojums pirms uzstādīšanas uz klienta transportlīdzekļa obligāti tiek testēts.

21

Cik ātri tiek novērsti tehniski traucējumi?

Daudzas problēmas var atrisināt attālināti. Šādā gadījumā – visu diennakti bez brīvdienām vienas stundas laikā. Bet, ja tādas iespējas nav, mūsu speciālisti atbrauks pie jums 1-2 diennakts laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

Tehniskais atbalsts

P-Sv 09:00 - 21:00Tālr: +371 25710377E-pasts: [email protected]

„TrackPro” lietotājiem tehniskas palīdzības sniegšanai eksistē tehniskā atbalsta dienests. Uzstādīšanas un apmācības nodaļas pieredzējuši speciālisti vienmēr sniegs Jums tehnisko palīdzību un konsultācijas dažādos jautājumos:

 • Patēriņa devēju, līmeņa devēju, terminālu, autonomo skaitītāju uzstādīšana, konfigurācija un ekspluatācija
 • Datu nolasīšana no borta termināļiem „TrackPro”
 • Datu un nofiksēto notikumu analīze
 • Darbs ar programmatūru
Garantijas apkope

Garantijas saistību izpildi nodrošina reģionālie servisu centri. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus nepieciešams aizpildīt reklamācijas aktu.

Garantija neattiecas uz produktiem šādos gadījumos:

 • Mehāniskie bojājumi (ieskaitot nejaušus)
 • Defekti, kas iegūti neoriģinālu rezerves detaļu izmantošanas dēļ, kā arī apkalpošanas, remonta vai aprīkojuma modifikācijas rezultātā privātpersonas vai organizācijas, kurām nav Servisa centra licences
 • Defekti, kas radušies ekspluatācijas, transportēšanas vai glabāšanas noteikumu un nosacījumu neievērošanas gadījumā

www.trackpro.lv

Sekošana, monitorings, degvielas kontrole, telemetrijas pakalpojumi

Transportlīdzekļu izsekošana

Precīzas transportlīdzekļu, kustīgu objektu, cilvēku un dzīvnieku atrašanās vietas noteikšana. Maršruta un ātruma ieturēšanas kontrole. Nepārtraukts GPS monitorings, sazināšanās ar vadītāju uzbrukuma gadījumā uz transportlīdzekli.

Atskaites un VID nodoklis

TrackPro uzstādīšana novērš nepieciešamību maksāt nodokli par komerciāla transportlīdzekļa izmantošanu visa gada laikā. Tādēļ, lai nemaksātu šo nodokli nepieciešams līdz gada beigām iestatīt TrackPro ierīci un CSDD mājas lapā iereģistrēt speciālu iesniegumu.

Degvielas kontrole

TrackPro piedāvā degvielas kontroles daudzveidīgus atrisinājumus atkarībā no situācijas un klienta prasībām. Iestatot degvielas kontroles sistēmu Jūs ne tikai kontrolējat degvielu, bet arī samazināt uzņēmuma izdevumus un palielināt peļņu!

Maršrutu optimizators

Izmantojot instrumentu Izveidot maršrutu, Jūs varat ne tikai uzzināt īsāko ceļu no viena kravas, pasažieru u.tml. piegādes punkta , līdz citam brauciena laikā, bet arī saņemt visu punktu un geozonu apmeklējuma īsāko variantu reisa vai dienas laikā, lai paaugstinātu transportlīdzekļa izmantošanas efektivitāti.

Green Driving

Drošas vadīšanas modulis paredzēts, lai fiksētu transportlīdzekļa nekompetentu izmantošanu, piemēram, ātruma, strauja paātrinājuma un bremzēšanas gadījumos, ātra pagrieziena izbraukšanas, kravas un agregātu bojājuma gadījumos, kā arī citu ekonomiski ietekmējošo faktoru pastāvīga monitoringa veidā.

Pieslēgšana pie CAN

Pieslēdzoties pie CAN kopnes, ierīce TrackPro var nolasīt datus un tehniskos stāvokļus no Т/L iebūvētiem devējiem, piemēram, dzinēja apgriezienus, degvielas līmeni, odometra rādījumus, un analizēt to vērtības, kas saistītas ar dzinēja defektiem, izmantojot citus datu avotus.

Kā darbojas TrackPro
 • Pēc ierīces uzstādīšanas automašīnā un noregulēšanas, visa informācija par objekta statusu tiks regulāri apstrādāta un pārsūtīta uz TrackPro serveriem
 • Šī informācija ir pieejama klientam 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, viņam nepieciešams tikai ielogoties web lapā ar savu lietotājvārdu un paroli.
 • Vietnē klients varēs redzēt transportlīdzekļu atrašanās vietu un optimizēt jebkādās darbībās, kā arī vadītāju maršrutus
 • Visa informācija glabāsies serverī. Bet detalizēta vēsture tiks ierakstīta atskaitēs
Satelītmonitorings tiek izmantots
 • Lai atrisinātu transporta loģistikas problēmas un pārvaldītu pārvadājumus
 • Lai kontrolētu spec. tehnikas un aprīkojuma izmantošanas korektumu
 • Lai kontrolētu cilvēkus un darba personālu
 • Autoparka vadības automatizētās sistēmās
Ērtība un pieejamība

TrackPro lietotāji no dažādiem rajoniem, pilsētām, reģioniem, valstīm un kontinentiem saņems datus no TrackPro ar minimālu kavēšanās laiku. TrackPro ieviešana sniedz globālas vadības iespēju reālā laikā, bet lietotāji ietaupa laiku un resursus, izmantojot programmatūras uzlabotu interfeisu.

TrackPro priekšrocības

Galvenā TrackPro atšķirība no citām sistēmām ir funkcionāla programmatūra. TrackPro ir spējīga vienlaikus uzraudzīt vairākus desmitus tūkstošus automobiļu un nodrošināt vienlaicīgu vairāku tūkstošu lietotāju pieslēgšanos pie servera. TrackPro izmanto web- interfeisu, tas palīdzēs izvairīties no jelkādu speciālu komponenšu iestatīšanas un veikt kontroli no jebkura datora, kas pieslēgts pie Interneta.

TrackPro programmā svarīga loma ir kartogrāfiskai bāzei. Detalizētākas un kvalitatīvākas kartes, kuras tiek izmantotas TrackPro, ļauj dispečeriem ērti sekot un kontrolēt transportlīdzekļu un citu objektu atrašanās vietu.

Drošība iespēja ieviest dažādas ierīces jūsu personāla drošībai, sākot ar spiedpogu SOS, kura nosūta trauksmes signālu uz vadības pulti, un beidzot brīdinājuma signālu, kas iedarbojas ar kavēšanos, piemēram, ja vadītājs ilgu laiku atrodas attālināti no transportlīdzekļa. Ierīces universālums padara to spējīgu atrisināt daudzus uzdevumus pēc klienta pasūtījuma.

Īpatnības
 • Visu Jūsu transportlīdzekļu atrašanās vietu pārbaude jebkurā laikā
 • Jūsu vadītāju izveidoto maršrutu kontrole un to optimizācija
 • Faktiskais ātrums, degvielas patēriņš, darba laiks sniedz iespēju saņemt piekļūšanu un pilnu kontroli pār visu transportlīdzekļu degvielas patēriņu
 • Kontrole un brīdinājums caur īsziņu vai ē-pastu, ja mašīna iebrauc vai izbrauc aiz noteiktas geozonas robežas
 • Apziņošanas un brīdinājuma sistēma, lai atrisinātu problēmu pēc iespējas ātrāk
 • Jūsu autoparka atskaišu sagatavošana un vēstures pārskats
 • Jūsu autoparka drošības paaugstināšana, informācija par transportlīdzekļa atrašanas vietu visu laiku, pat zādzības gadījumā
 • Temperatūras kontrole transportlīdzekļiem ar aizsaldētu produkciju
Uzstādīšana un montāža

Faktiski, ierīces iestatīšana notiek četros etapos:

 • Mašīnu apskate. Mašīnām nepieciešams pārbaudīt degvielas un elektrisko sistēmas . Apskates rezultātus atspoguļo Apskates protokolā. Uz bojātām automašīnām „TrackPro” aprīkojumu uzstādīt nerekomendē. Apskates laikā tiek noteiktas devēju un termināļu montāžas vietas.
 • Borta aprīkojuma sagatavošana. Piegādes komplektā ietilpst stiprināšanas elementi un kabeļi, kas piemēroti vairākiem tehnikas veidiem, bet atsevišķos gadījumos ir nepieciešama speciālu kronšteinu, adapteru‚ pagarinātāju, blīvju, uzmavu, atloku, vārstuļu, degvielas cauruļu izgatavošana vai iegāde.
 • Borta aprīkojuma kalibrēšana. Kalibrēšanas jēga ir mašīnas izmantojamo devēju signālu parametru mērīšana. Kalibrēšana ir nepieciešama ātruma devējiem, dzinēja apgriezieniem, temperatūras, spiedienam, asslodzes dzinējiem. Īpaši darbietilpīga ir degvielas tvertnes kalibrēšana (tarēšana).
 • Kontrole. Kontroles laikā tiek veikts testa brauciens pa iepriekš noteiktu maršrutu. Pēc testa brauciena saņemtie dati tiek salīdzināti ar faktiskiem un aprēķināta mērījuma neprecizitāte. Patēriņa devēju darbības precizitātes pārbaude tiek veikta testa mērījuma laikā.

www.trackpro.lv

Sekošana, monitorings, degvielas kontrole, telemetrijas pakalpojumi

Jau daudzus gadus Tomware sadarbojas ar nozīmīgākajiem uzņēmumiem IT sfērā.

IBM: viens no ietekmīgākajiem uzņēmumiem, kopš eksistē IT. Uzņēmums Tomware ir augstākā līmeņa sertificēts operators IBM. Mūsu sadarbība ir saistīta ar uzkrājējiem, IBM sistēmām un programmatūru.

Lotus Domino/Notes sērijai mūsu programmētāji ir spējīgi atrast nestandarta atrisinājumus saskaņā ar katra klienta vajadzībām.

Tivoli: pateicoties atrisinājumiem, ko piedāvāja Tivoli datu uzglabāšanas sistēma, mēs varam nodrošināt dizainu, izveidot un pārvaldīt dinamisku infrastruktūru, kura sniedz Jums iespēju uzlabot servisu, samazināt izdevumus un pārvaldīt riskus.

VMware: TomWare ir VMware sistēmu un pielikumu sertifikāts, kas nodrošina klientam nepieciešamos virtualizācijas pakalpojumus.

NetApp: programmatūras un uzglabāšanas sistēmu ražotājs, kura mērķis nodrošināt uzticamus un efektīvus produktus, kuri paredzēti uzglabāšanai, pārvaldei un jebkāda uzņemuma-informācijas pašu vērtīgāko aspektu aizsardzībai.

Cisco: kad runa ir par tīkliem, tad Cisco ir drošuma un efektivitātes garantija. Mums ir darīšana ar šī uzņēmuma produktiem, jo atzīstam to par uzticamu partneri.

Sophos: viens no labākajiem produktiem tīklu aizsardzībā. Antivīruss, antisurogātpasts, brandmūris un citas funkcijas piedāvā šis zīmols. TomWare - platīnas partneris saistībā ar šo programmatūru.

Microsoft: nav nepieciešamības pārstāvēt šo kompāniju, mums ir darīšana ar visiem produktiem, serveri un klientiem.

TomWare arī strādā ar sistēmu Unix un atvērta koda programmatūru, lai apmierinātu visus pieprasījumus.

Cisco

Cisco Press is the Cisco Systems authorized book publisher of Cisco networking technology and Cisco certification self-study materials, and Cisco Networking Academy Program materials for networking students and professionals. Leading authorities from Cisco Systems and other industry innovators write and contribute to the titles and series that make up the Cisco Press product family.

OpenStreetMap

Nekomerciālais web-kartogrāfiskais projekts par detalizētas brīvas un bezmaksas ģeogrāfiskas pasaules kartes izveidošanu, izmantojot Interneta dalībnieku-lietotāju kopienas spēkus. Lai izveidotu kartes tiek izmantoti dati no personīgiem GPS- trekeriem, aerofotogrāfijas, videoieraksta, pavadoņu attēliem un ielu panorāmas, ko sniedz dažādas kompānijas.

Teltonika

Kompānija Teltonika nodibināta 1998.gada 15.aprīlī Lietuvas pilsētā Viļņā. Ražošanas pamats bija telekomunikācijas aparāti un datu pārraides bezvadu sistēmas. Daudz līdzekļu tika investēts projektēšanā un elektronisku drošības sistēmu ražošanā. Uz doto brīdi kompānija piegādā jauninājumu produkciju, kas paredzēta kontrolei un izsekošanai uz daudzām pasaules valstīm

Strādājiet par aģentu un saņemiet procentus no katra darījuma! Ienākuma summa ir atkarīga tikai no tevis un tava klienta autoparka izmēra.

Lai piedalītos FAINDEru FAINDEru projektā nepieciešams publicēt informāciju par potenciālajiem klientiem. Parasti tas ir organizācijas nosaukums, atbildīgās personas kontaktinformācija, informācija par transportlīdzekļu tipu un skaitu, kuri ir pasūtītāja rīcībā. Pie tam Jūsu uzdevums vispirms sazināties ar potenciālo pasūtītāju un, ja viņš ieinteresēts autotransporta monitoringā, tad noskaidrot un izvietot visu nepieciešamu informāciju Facebook grupā. Atalgojuma apmērs un apmaksas nosacījumi fiksējas vienošanā. Parasti tas ir fiksētais procents no katra maksājuma, kas saņemts no Pasūtītāja, kuru Jūs rekomendējāt. Vienošanos var palūgt man personīgi vai caur publicējumu Facebook grupā.

Kā arī ir iespējamas citas atalgojuma saņemšanas iespējas. Piemēram, publicējot Jūsu izveidotu fotogrāfiju ar trafarētu transportlīdzekļi, uz kura ir informācija pār uzņēmumu un tā kontaktinormācija, gadījumā, ja mēs noslēgsim līgumu par doto transportlīdzekļu uzstādīšanu - par katru pieslēgtu TL Jūs varat saņemt 5 euro. Vai nopublicējot 1 kalendārā mēneša laikā ne mazāk kā 50 šādas dažādu uzņēmumu TL fotogrāfijas, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un agrāk netika publicētas dotajā grupā - Jūs saņemsiet ne tikai 5 euro par katru mūsu uzstādītu ТL, bet arī 50 euro kā bonusu par dotajām publikācijām neatkarīgi no rezultātiem. Kopumā vairāk nekā 300 euro!

Ja Jums ir jautājumi, uzdodiet tos! Iespējams izmantot komentārus Facebook grupā vai publikācijas, mēs obligāti atbildēsim Jums.

Katram dalībniekam ir iespēja un tiesības uzaicināt Facebook grupā jebkādus citus potenciālos FAINDERus (tos, kas vēlas saņemt atalgojumu par mūsu projekta attīstības palīdzību). Ja Jums ir personīgi jautājumi, kuriem nepieciešama mutiska apspriešanās mēs vienmēr priecīgi tos apspriest ar Jums mūsu ofisā Rīga. Saistībā ar citiem jautājumiem mēs vienmēr esam pieejami Facebook mājas lapā vai citā Jums ērtā sazināšanās veidā.

Nopelnīt var atsevišķā Facebook lappusē:

www.trackpro.lv

Trackpro.Lv - Trackpro | WebSite Info

Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.Leverage browser caching for the following cacheable resources:http://trackpro.lv/css/bootstrap.css (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/chart1.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/chart2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/content_bg.jpg (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/footer_bg.jpg (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/glyphicons-halflings.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/can2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/fuel2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/green.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/routing.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/slez.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/vid2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/logo3.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/slide1111.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/slide22222.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/slide32.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/blogger.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/facebook.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/twitter.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/youtube.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/tomware.jpg (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/abitgone-carousel.js (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/bootstrap.min.js (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/jquery-1.7.2.min.js (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/theme.js (expiration not specified)http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking script resources and 5 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:http://trackpro.lv/js/jquery-1.7.2.min.js

Optimize CSS Delivery of the following:http://trackpro.lv/css/bootstrap.csshttp://trackpro.lv/css/theme.css?v=1511114291http://trackpro.lv/css/animate.css?v=1511114291http://trackpro.lv/css/external-pages.css?v=1511114291http://trackpro.lv/css/abitgone-carousel.css?v=1511114291

Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.Optimize the following images to reduce their size by 26.4KiB (50% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/glyphicons-halflings.png could save 9.8KiB (46% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/tomware.jpg could save 5.8KiB (46% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/content_bg.jpg could save 4.2KiB (55% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/footer_bg.jpg could save 3.6KiB (53% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/chart2.png could save 3.1KiB (57% reduction).
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.Minify CSS for the following resources to reduce their size by 2.2KiB (20% reduction).Minifying http://trackpro.lv/css/animate.css?v=1511114291 could save 1.4KiB (24% reduction) after compression.Minifying http://trackpro.lv/css/theme.css?v=1511114291 could save 842B (16% reduction) after compression.
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.5KiB (41% reduction).Minifying http://trackpro.lv/js/abitgone-carousel.js could save 1.5KiB (41% reduction) after compression.
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.Minify HTML for the following resources to reduce their size by 697B (12% reduction).Minifying http://trackpro.lv/ could save 697B (12% reduction) after compression.
Prioritize visible content
You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.
Reduce server response time
Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.
Enable compression
You have compression enabled. Learn more about enabling compression.
Avoid landing page redirects
Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking script resources and 5 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:http://trackpro.lv/js/jquery-1.7.2.min.js

Optimize CSS Delivery of the following:http://trackpro.lv/css/bootstrap.csshttp://trackpro.lv/css/theme.css?v=1511114299http://trackpro.lv/css/animate.css?v=1511114299http://trackpro.lv/css/external-pages.css?v=1511114299http://trackpro.lv/css/abitgone-carousel.css?v=1511114299

Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.Leverage browser caching for the following cacheable resources:http://trackpro.lv/css/bootstrap.css (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/chart1.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/chart2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/content_bg.jpg (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/footer_bg.jpg (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/glyphicons-halflings.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/can2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/fuel2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/green.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/routing.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/slez.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/icons/vid2.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/logo3.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/slide1111.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/slide22222.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/slide32.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/blogger.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/facebook.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/twitter.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/social/youtube.png (expiration not specified)http://trackpro.lv/img/tomware.jpg (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/abitgone-carousel.js (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/bootstrap.min.js (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/jquery-1.7.2.min.js (expiration not specified)http://trackpro.lv/js/theme.js (expiration not specified)http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.Optimize the following images to reduce their size by 26.4KiB (50% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/glyphicons-halflings.png could save 9.8KiB (46% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/tomware.jpg could save 5.8KiB (46% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/content_bg.jpg could save 4.2KiB (55% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/footer_bg.jpg could save 3.6KiB (53% reduction).Compressing http://trackpro.lv/img/chart2.png could save 3.1KiB (57% reduction).
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.Minify CSS for the following resources to reduce their size by 2.2KiB (20% reduction).Minifying http://trackpro.lv/css/animate.css?v=1511114299 could save 1.4KiB (24% reduction) after compression.Minifying http://trackpro.lv/css/theme.css?v=1511114299 could save 842B (16% reduction) after compression.
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.5KiB (41% reduction).Minifying http://trackpro.lv/js/abitgone-carousel.js could save 1.5KiB (41% reduction) after compression.
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.Minify HTML for the following resources to reduce their size by 698B (12% reduction).Minifying http://trackpro.lv/ could save 698B (12% reduction) after compression.
Use legible font sizes
The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.
Size tap targets appropriately
All of your page's links/buttons are large enough for a user to easily tap on a touchscreen. Learn more about sizing tap targets appropriately.
Size content to viewport
The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.
Prioritize visible content
You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.
Reduce server response time
Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.
Enable compression
You have compression enabled. Learn more about enabling compression.
Configure the viewport
Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.
Avoid plugins
Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.
Avoid landing page redirects
Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

trackpro.lv.apescout.com


Смотрите также